Um Landsbankann

Landsbankinn er stærsta fjármálafyrirtæki landsins með víðtækasta útibúanetið. Landsbankinn hf. var stofnaður 7. október 2008 en saga forvera hans, Landsbanka Íslands hf. (nú LBI hf.), nær allt aftur til ársins 1886.

Landsbankinn veitir einstaklingum, fyrirtækjum og fjárfestum trausta og alhliða fjármálaþjónustu sem byggir á langtíma viðskiptasambandi. Bankinn annast hefðbundna útlána- og innlánastarfsemi en sinnir einnig markaðsviðskiptum, sjóðastýringu í dótturfélaginu Landsbréfum, fyrirtækjaráðgjöf, einkabankaþjónustu og eignastýringu. Höfuðstöðvar Landsbankans eru í Austurstræti 11 í Reykjavík og nærliggjandi húsum en á því svæði hafa þær verið frá upphafi. Landsbankinn rekur enga starfsemi utan Íslands.

Í árslok 2016 átti Ríkissjóður Íslands 98,2% eignarhlut í Landsbankanum. Landsbankinn átti sjálfur 1,47% hlut. Aðrir hluthafar, sem eru núverandi og fyrrverandi starfsmenn Landsbankans og fyrrum stofnfjáreigendur í Sparisjóði Vestmannaeyja og Sparisjóði Norðurlands (aðrir en íslenska ríkið), áttu 0,33%.

Markaðshlutdeild á einstaklingsmarkaði 2016
Á árinu 2016 jókst markaðshlutdeild bankans, hvort sem litið er til þjónustu við einstaklinga, fyrirtæki eða fagfjárfesta. Samkvæmt mælingum Gallup var Landsbankinn með í árslok 2016 37,1% markaðshlutdeild á einstaklingsmarkaði á árinu og hefur aldrei hún mælst jafn há.

Hjá Landsbankanum og dótturfélögum hans störfuðu 1.067 manns í 1.012 stöðugildum í árslok, þar af 62% konur og 38% karlar. Kynjahlutföllin eru óbreytt á milli ára.

Allir starfsmenn bankans í bankastörfum eru meðlimir Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF) og falla undir kjarasamninga SA og Samtaka fjármálafyrirtækja (SFF).

Um Landsbankann 31.12.2015  31.12.2016 Breyting  
Einstaklingar í viðskiptum við Landsbankann* 118.400 121.697 2,8%
Fyrirtæki í viðskiptum við Landsbankann 12.300 12.923 5,1%
Útibú og afgreiðslur 38 37 -2,6%
Stöðugildi 1.063 1.012 -4,8%

*Virkir viðskiptavinir

Helstu kennitölur (ma.kr.) 31.12.2014  31.12.2015 31.12.2016 
Hreinar rekstrartekjur 63.149 72.363 48.217
Hagnaður eftir skatta 29.737 36.460 16.643
Arðsemi eiginfjár eftir skatta 12,5% 14,8% 6,6%
Eiginfjárhlutfall (CAR) 29,5% 30,4% 30,2%
Vaxtamunur eigna og skulda 1,9% 2,2% 2,3%
Kostnaðarhlutfall 56,0% 43,8% 48,4%
Heildareignir 1.098.370 1.118.658 1.111.157
Útlán sem hlutfall af innlánum viðskiptavina 130,3% 145,2% 144,7%
Kynjahlutfall starfsmanna miðað við stöðugildi
Fjöldi starfsmanna eftir ráðningarformi  Fastráðning Lausráðning Tímabundin ráðning Samtals
Karl 384 3 15 402
Kona 623 14 28 665
Samtals 1.007 17 43 1.067

Þátttaka

Landsbankinn tekur þátt í eftirfarandi samstarfi um samfélagsábyrgð:

Festa, miðstöð um samfélagsábyrgð. Landsbankinn var einn af stofnaðilum Festu árið 2011.

United Nations Global Compact. Landsbankinn er þátttakandi í UN Global Compact á heimsvísu.

United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI). UN PRI eru samtök fjárfesta, sjóðafyrirtækja og greinenda sem hafa það að markmiði að innleiða umhverfis- og samfélagssjónarmið, auk góðra stjórnarhátta, í ákvörðunartöku við fjárfestingarákvarðanir.

United Nations Environmental Programme Financial Initiative (UNEP-FI). Landsbankinn var einn af stofnaðilum UNEP-FI árið 1992.

Góðir stjórnarhættir Landsbankans leggja grunninn að traustum samskiptum hluthafa, bankaráðsmanna, stjórnenda, starfsmanna og annarra hagsmunaaðila og stuðla að hlutlægni, heilindum, gagnsæi og ábyrgð í stjórnun bankans.

Landsbankinn fylgir viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja og gerir grein fyrir þessum þætti í stjórnarháttayfirlýsingu bankans ár hvert. Þar koma einnig fram nánari upplýsingar um bankaráð og undirnefndir þess.

Lesa stjórnarháttayfirlýsinguna í heild

Stjórnarhættir

Á hverju ári gerir Landsbankinn úttekt á því hvort viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti sé fylgt og hvort stjórnarhættir bankans á hverjum tíma séu í samræmi við þær leiðbeiningar.

Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti tilkynnti í desember 2014 að Landsbankinn hefði fengið viðurkenningu sem fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum. Umsögn Rannsóknarmiðstöðvarinnar var byggð á úttekt á stjórnarháttum sem unnin var af Deloitte í nóvember 2014. Niðurstaða úttektar Deloitte Landsbankans var talin gefa skýra mynd af stjórnarháttum bankans og benda til þess að Landsbankinn geti að mörgu leyti verið öðrum fyrirtækjum fyrirmynd í góðum stjórnarháttum.